วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 26,032 view

หนังสือเดินทางไทย (ENG)

PP_Appointment_Button

หนังสือเดินทางทั่วไป

PP_Regular_icon

หนังสือเดินทางทั่วไปสำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี  

หนังสือเดินทางทั่วไปสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี

หนังสือเดินทางทั่วไปสำหรับพระภิกษุ

 

หนังสือเดินทางราชการ

PP_Official_icon

หนังสือเดินทางราชการสำหรับพระธรรมทูต

หนังสือเดินทางราชการสำหรับข้าราชการที่ลามาศึกษาต่อ

หนังสือเดินทางราชการสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport - EP)

PP_Emergency_icon

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 

 

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD)

PP_ETD_icon

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

 

สามารถอ่าน คำถามที่พบบ่อย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง)

2300 Kalorama Rd., N.W. 

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5310

อีเมล [email protected]

add-friend-line-png-2-1