สมัครงาน

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล) จำนวน ๑ อัตรา

28 มิ.ย. 2567

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ จำนวน 1 อัตรา

13 พ.ย. 2566

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ จำนวน ๑ อัตรา

27 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) จำนวน ๑ อัตรา

11 ต.ค. 2566

ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรฐกิจการเมือง จำนวน ๑ อัตรา

5 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล) จำนวน ๑ อัตรา

11 ส.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

11 ส.ค. 2566