วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

| 36,394 view

ตารางการให้บริการกงสุลสัญจร ประจำปี 2567 (ENG)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ลำดับ วันที่ สถานที่ / เมือง รัฐ สถานะ
1 4 - 6 มกราคม 2567 วัดสัทธาธรรม เมือง Schertz  TX

ดำเนินการเสร็จสิ้น 

รวมจำนวนผู้ใช้บริการหนังสือเดินทาง 208 ราย

รวมจำนวนผู้ใช้บริการบัตรประชาชน 84 ราย

รวมทั้งสิ้น 292 ราย

2 8 - 11 มกราคม 2567 วัดพุทธดัลลัส เมือง Dallas TX

ดำเนินการเสร็จสิ้น 

รวมจำนวนผู้ใช้บริการหนังสือเดินทาง 381 ราย

รวมจำนวนผู้ใช้บริการบัตรประชาชน 157 ราย

รวมทั้งสิ้น 538 ราย

3 15 - 17 มีนาคม 2567 วัดพุทธบูชา เมือง Decatur GA

ดำเนินการเสร็จสิ้น

รวมจำนวนผู้ใช้บริการหนังสือเดินทาง 275 ราย

รวมจำนวนผู้ใช้บริการบัตรประชาชน 123 ราย

รวมทั้งสิ้น 398 ราย

4 10 - 13 พฤษภาคม 2567 วัดพุทธรังษี เมือง Miami FL

ดำเนินการเสร็จสิ้น

รวมจำนวนผู้ใช้บริการหนังสือเดินทาง 469 ราย

รวมจำนวนผู้ใช้บริการบัตรประชาชน 245 ราย

รวมทั้งสิ้น 714 ราย

5 สิงหาคม / กันยายน 2567 วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม เมือง Knightdale NC

หากงบประมาณเพียงพอ

หมายเหตุ กำหนดการ วัน และสถานที่ให้บริการกงสุลสัญจรข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ งบประมาณ สภาพอากาศ มาตรการ และข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการล่วงหน้า

-----------------------------------------------------------------------

ศึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- งานหนังสือเดินทาง: https://washingtondc.thaiembassy.org/th/page/passport
โทรศัพท์ (202) 640-5310 อีเมล [email protected]

งานบัตรประจำตัวประชาชน: https://washingtondc.thaiembassy.org/th/page/idcardservice
โทรศัพท์ (202) 640-5328 อีเมล [email protected]

Line official: @thaiembdc

สถานทูตฯ-มี-LINE-แล้วนะ.-8

 
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน

PP_Docs_icon

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง

PP_Docs_icon

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน

-----------------------------------------------------------------------

 

📷 ประมวลภาพกิจกรรมกงสุลสัญจร <คลิกที่นี่>

📅 ปฏิทินการให้บริการกงสุลสัญจรสถานเอกอัครราชทูต ปี 2566 / 2567 <คลิกที่นี่>


ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทาง อาจพิจารณาทำหนังสือหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน โดยสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่