วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ต.ค. 2566

| 4,275 view

ตารางการให้บริการกงสุลสัญจร ประจำปี 2566

วันที่ สถานที่ / เมือง รัฐ สถานะ
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 วัดพุทธนานาชาติ เมือง Del Valle  TX

เสร็จสิ้น 

รวมจำนวนผู้ใช้บริการหนังสือเดินทาง 378 ราย

รวมจำนวนผู้ใช้บริการบัตรประชาชน 146 ราย

31 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 วัดพุทธบูชา เมือง Decatur  GA

เสร็จสิ้น 

รวมจำนวนผู้ใช้บริการหนังสือเดินทาง 413 ราย

รวมจำนวนผู้ใช้บริการบัตรประชาชน 179 ราย

18 - 20 สิงหาคม 2566 วัดฟลอริดาพุทธาราม เมือง Navarre FL

เสร็จสิ้น 

รวมจำนวนผู้ใช้บริการหนังสือเดินทาง 283 ราย

รวมจำนวนผู้ใช้บริการบัตรประชาชน 118 ราย

29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 วัดอัมพวันอเมริกา เมือง Murfreesboro TN

เสร็จสิ้น 

รวมจำนวนผู้ใช้บริการหนังสือเดินทาง 130 ราย

รวมจำนวนผู้ใช้บริการบัตรประชาชน 67 ราย

 

📷 ประมวลภาพกิจกรรมกงสุลสัญจร <คลิกที่นี่>

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลสัญจรปี 2566 หรือความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะที่เว็บไซต์ Facebook และ Line Official

ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทาง อาจพิจารณาทำหนังสือหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน โดยสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ศึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์ (202) 640-5310

อีเมล [email protected]

ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

โทรศัพท์ (202) 640-5328

อีเมล [email protected]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ (202) 684-8493 

อีเมล [email protected]

Line Official: @thaiembdc