ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

24 พ.ย. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

18 พ.ย. 2566

รายชื่อบริษัทตัวแทนในประเทศไทย โครงการ Work and Travel

23 ธ.ค. 2565

การเปิดให้บริการบัญชี Line Official ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

26 ธ.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

11 ส.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล) จำนวน ๑ อัตรา

11 ส.ค. 2566

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

11 ส.ค. 2566