วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 11,522 view

ติดต่อเรา

 
EMBDC2

สถานเอกอัครราชทูต 
1024 Wisconsin Ave NW 
Washington DC 20007

วันทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

09.00-12.30น. และ 14.00-17.00น. 

ติดต่อ
โทรศัพท์: 202-944-3600 
โทรสาร: 202-944-3611
อีเมล: [email protected]

 

 

Kalo-1024x722-1

ที่ทำการกงสุล 
2300 Kalorama Rd. N.W.,

Washington, DC 20008

สำหรับผู้ทำการนัดหมายล่วงหน้า
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.30 น. และ 14.00-17.00น. 

วันทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00-12.30น. และ 14.00-17.00น.
ติดต่อ
โทรศัพท์: 202-684-8493  โทรสาร: 202-483-2308
อีเมล: [email protected]