วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

| 20,298 view

บัตรประจำตัวประชาชน (ENG)

คิวนัดหมายบัตรประจำตัวประชาชนสงวนไว้ให้ผู้ที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หากจะทำหนังสือเดินทางแต่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือสูญหาย ให้ท่านทำนัดหมายสำหรับหนังสือเดินทางเพียงอย่างเดียว

เจ้าหน้าที่จะอนุโลมให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันเดียวกัน

 

Thai_ID_Card_Mockup

 

ใครมีสิทธิขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศได้บ้าง?

1. คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือมีการแก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่

2. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือต้องไม่เป็นบุคคลที่ติด ท.ร.97 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

3. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

4. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (กรณีมีบัตรครั้งแรก) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตรจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ –> การมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

 5. ท่านไม่สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ หากบัตรใบเดิมยังมีอายุเหลือเกินกว่า 60 วัน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย)


 

วิธียื่นคำร้องขอมีบัตรประชาชนไทย

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต (ที่อยู่ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008) ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.30 น. และ 13:30 - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ) โดยผู้ประสงค์ขอรับบริการสามารถคลิกที่นี่เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

2. บริการกงสุลสัญจร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการรับคำร้องแก่คนไทยในรัฐ ต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ การให้บริการ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หัวข้อ “การบริการกงสุลสัญจร”

 

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน