วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2567

| 12,999 view

งานคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ (ENG)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศในกรณีประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรือต้องการคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีเขตอาณารับผิดชอบดูแลครอบคลุม 13 รัฐทางตะวันออก (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico และ District of Columbia)

Alabama, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Puerto Rico

 

1. การขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

กรณี ท่านมีญาติพี่น้องประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง เช่น ถูกหลอกหลวง สูญหายเจ็บป่วย เสียชีวิตต้องการให้สถานเอกอัครราชทูต หรือกระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงลงใน ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่

แนวทางขอความช่วยเหลือ

1)   การโทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงาน หรือชุมชนไทยที่ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
2)   พยายามติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดและแจ้งวิธีการติดต่อกลับไปยังท่าน หรือแจ้งหน่วยงานสหรัฐให้พยายามติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐ
3)   กรอกคำร้องผ่านระบบออน์ไลน์ (ยื่นคำร้อง) หรือส่งอีเมลมายังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐ (โดยท่านสามารถตรวจสอบจากแผนที่ด้านล่างว่า ท่านอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ใด)

2. ขอบข่ายความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

Protection_for_Thais  

1. นักท่องเที่ยวที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินหรือหนังสือเดินทางสูญหาย คลิกที่นี่

– สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel document) หรือหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย

 

2. การช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ คลิกที่นี่

– สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อญาติในประเทศไทยแจ้งเรื่องอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล การจัดการค่าใช้จ่าย และการเดินทางกลับประเทศไทย

ทั้งนี้ ญาติที่ประเทศไทยสามารถติดต่อกองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โทรศัพท์ : 0 2575 1047 ถึง 51 โทรสาร : 0 2575 1052 E-mail :[email protected] หรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ ehelp.consular.go.th

 

3. การช่วยเหลือคนไทยที่เสียชีวิต ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ คลิกที่นี่

– สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการจัดการศพ การออกมรณบัตร และการนำอัฐิผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย

ทั้งนี้ ญาติที่ประเทศไทยสามารถติดต่อกองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โทรศัพท์ : 0 2575 1047 ถึง 51โทรสาร : 0 2575 1052 E-mail : [email protected] หรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ ehelp.consular.go.th

 

4. การช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด หรือเกิดวิกฤติการทางการเมือง

– สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมแผนและจะให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ

 

5. กรณีอื่นๆ เช่น การค้าประเวณี การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงาน ฯลฯ

– สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้ตกทุกข์ถูกจับกุม หรือได้รับความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ญาติที่ประเทศไทยสามารถติดต่อกองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โทรศัพท์ : 0 2575 1047 ถึง 51โทรสาร : 0 2575 1052 E-mail : [email protected] หรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ ehelp.consular.go.th

 

แผนการอพยพคนไทย

 

3. ช่องทางการติดต่อสถานเอกอัครราชทูต

 

Hotline-1-202-999-7690

 

1. โทรศัพท์ 202-640-5671
ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09:00 – 12.00 น. / 13.00 – 17:00 น.)
2. อีเมล –> [email protected]
3. หมายเลขฉุกเฉิน –> 202-999-7690
(กรณีฉุกเฉิน อาทิ อุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต)

add-friend-line-png-2-1

Line Official (สำหรับสอบถามข้อมูล)

ที่อยู่ ที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ฝ่ายคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์คนไทย

Consular Section, Royal Thai Embassy, Washington D.C.

2300 Kalorama Rd., NW Washington, DC 20008 


ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (323) 580-4222 หรือ (323) 552-3227

ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (773) 294-5933 

ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (646) 842-0864

ทั้งนี้ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำเครือข่ายชุมชนออน์ไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ความรู้และแจ้งเหตุสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือเป็นสมาชิกได้ที่ http://protectthaicitizen.blogspot.com/

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับชุมชนไทยในสหรัฐฯ

การเปิดธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนีย การจดทะเบียนธุรกิจ และความแตกต่างของธุรกิจประเภทต่าง ๆ

กฎหมายครอบครัว การสมรส-หย่า การคุกคามและถูกทำร้ายร่างกายจากคู่สมรส

สิทธิขั้นพื้นฐาน การเหยียดสีผิว และถูกทำร้ายเพราะความเกลียดชังเรื่องเชื่อชาติ (Hate Crime)

  
ทำความรู้จักประกันแต่ละประเภท Medicare, Medicaid และ Medical 
 
ประเภทของประกับสุขภาพ (Health Insurance) มีกี่แบบ อะไรบ้าง ?  
 
ความรุนแรงในครอบครัว – หากคุณประสบเหตุ ! – โปรดแจ้ง – เรามีทางออก

กฎหมายแรงงาน – สิทธิของลูกจ้างที่ประสบความรุนแรงในครอบครัว 

กฎหมายแรงงาน – สิทธิครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

กฎหมายแรงงาน – เวลาพัก