วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 8,448 view

การให้บริการ - งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

Thai-civil_registration

ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

– การขอจดทะเบียนคนเกิด – ขอสูติบัตรไทย

– การขอจทะเบียนคนตาย  – ขอมรณบัตรไทย

– การขอจดทะเบียนสมรสไทย

– การขอจดทะเบียนหย่าไทย

– การขอจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน

– การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

– การขอสละสัญชาติไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานทะเบียนราษฎร)

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล [email protected]