สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับรางวัล Star of Culture Award

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับรางวัล Star of Culture Award

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2566

| 118 view

Nov_1__2023_RTE_receive_Star_of_Culture_Award

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Embassies of the World และรับรางวัล Star of Culture Award จาก The America-Eurasia Center จากการจัดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณ โรงแรม Ritz-Carlton กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานเลี้ยงรับรองได้นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ โดยเฉพาะหัตถกรรมและผ้าไทย ตลอดจนพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ศิลปะการแกะสลักผัก-ผลไม้ อีกทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และขนมไทยแก่กลุ่ม Friends of Thailand จากภาคส่วนต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง