เอกอัครราชทูตธานีฯ ย้ำความพร้อมในการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตธานีฯ ย้ำความพร้อมในการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนในประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ต.ค. 2566

| 122 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาโต๊ะกลมภายใต้หัวข้อ “U.S.-Thailand Relations at 190 Years: Toward a Sustainable Future ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันร่วมกับสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (USABC) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 190 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้เน้นย้ำประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและทั่วถึง การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด 3Is ได้แก่ Innovative Inclusive และ Integrated รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรม นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตธานีฯ กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งเจรจากรอบการค้าเสรีต่าง ๆ กับเขตเศรษฐกิจที่สำคัญและย้ำถึงความพร้อมของไทยที่จะเป็นหุ้นส่วนในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งและพึ่งพาได้ของสหรัฐฯ

งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนาง Marisa Lago ตำแหน่ง Undersecretary of Commerce for International Trade กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ มาร่วมกล่าวสุนทรพจน์ ตลอดจนผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและสหรัฐฯ ได้แก่ นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดร. ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี และผู้บริหารจากบริษัท Ford Motor  Dow และ Google โดยผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสที่ไทยและสหรัฐฯ จะสามารถร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมใน ๓ สาขา ได้แก่ BCG ยานยนต์ไฟฟ้า และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสัมมนาดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและสหรัฐฯ ทั้งในรูปแบบการประชุมด้วยตนเองและออนไลน์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ