ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันส่งเสริม soft power ไทยและคู่สมรสคณะทูตอาเซียน

ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันส่งเสริม soft power ไทยและคู่สมรสคณะทูตอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2566

| 1,988 view

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๖ คุณชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ได้จัดงาน Thai Delight : A Sweet Journey through a Dessert Making เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ในหมู่คู่สมรสนักการทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงวอชิงตัน โดยได้เผยแพร่ soft power ของไทยด้านอาหารและวัฒนธรรมอีกด้วย มีแขกร่วมงานกว่า ๘๐ คน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ในงานมีการเปิดสอนทำ ขนมครก โดย เชฟ วัฒนพงษ์ คงวัฒนา และ จัดให้ฝึกลองทำขนมครกจริง เป็นกลุ่มย่อย
๒. การแสดงดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทยและรำไทยโดยศิลปินจากวงโสมภา
๓. การจัดจำหน่ายสินค้า หัตถกรรมไทย เสื้อผ้าไทย ขนม อาหารไทยและเครื่องเทศไทยออร์แกนิค
๔. จัดเลี้ยงอาหารสุขภาพไทย สำหรับแขกคู่สมรสของนักการทูตประเทศสมาชิกอาเซียน

การจัดงานได้นำเสนออำนาจละมุนหรือ soft power ของไทยต่อคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและต่อยอดการดำรงอยู่ของขนมไทยโบราณ ให้เติบโตขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย ความสามัคคีของคณะทูตอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับคู่สมรสนักการทูตในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ