เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันหารือ EPA Assistant Administrator เพื่อขยายความร่วมมือด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันหารือ EPA Assistant Administrator เพื่อขยายความร่วมมือด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2566

| 137 view

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ได้เข้าพบหารือกับ Jane Nishida, Assistant Administrator of EPA’s Office of International and Tribal Affairs เพื่อแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญลำดับต้น ๆ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการจัดการคุณภาพอากาศ ฝุ่น PM 2.5 การบริหารจัดการน้ำ มลพิษพลาสติก น้ำเสีย ขยะทะเล และประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไทยและสหรัฐฯ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่อไปในอนาคต รวมทั้งสามารถร่วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคีและระดับภูมิภาค โดยใช้เครื่องมือขององค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ USAID และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ