สถานเอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการ Fulbright Teaching Excellence and Achievement จากประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการ Fulbright Teaching Excellence and Achievement จากประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2566

| 920 view

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายกอปรบุญ แสงมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการ Fulbright Teaching Excellence and Achievement จากประเทศไทย ในโอกาสสำเร็จการฝึกอบรม ที่โรงแรม Westin กรุงวอชิงตัน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Fulbright กต. สหรัฐฯ และ IREX โดยเชิญผู้ประกอบอาชีพครูจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยในรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาครุศาสตร์ รวมระยะเวลา ๖ สัปดาห์

ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากประเทศไทยจำนวน ๓ คน จากทั้งหมดประมาณ ๑๕๐ คน รวม ๖๘ ประเทศ ประกอบด้วย น.ส. มณธิชา พงษ์โต ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ไปฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัย Georgia State รัฐจอร์เจีย นายอารฝัน บากา ครูสอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ไปฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัย Appalachian State รัฐนอร์ทแคโรไลนา และ น.ส. พิมพร ผาพรม ครูสอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ไปฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัย North Carolina, Greensboro รัฐนอร์ทแคโรไลนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ