บรรยากาศสำคัญงานสัมมนาโต๊ะกลมภายใต้หัวข้อ “U.S.-Thailand Relations at 190 Years: Toward a Sustainable Future”

บรรยากาศสำคัญงานสัมมนาโต๊ะกลมภายใต้หัวข้อ “U.S.-Thailand Relations at 190 Years: Toward a Sustainable Future”

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 115 view

บรรยากาศสำคัญงานสัมมนาโต๊ะกลมภายใต้หัวข้อ “U.S.-Thailand Relations at 190 Years: Toward a Sustainable Future” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นร่วมกับสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (USABC) ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เอกอัครราชทูตธานีฯ ย้ำความพร้อมในการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนในประเทศไทย 

งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนาง Marisa Lago ตำแหน่ง Undersecretary of Commerce for International Trade กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ มาร่วมกล่าวสุนทรพจน์ ตลอดจนผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและสหรัฐฯ ได้แก่ นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดร. ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี และผู้บริหารจากบริษัท Ford Motor Dow และ Google

วิดีโอประกอบ