เอกอัครราชทูตธานีฯ นำภาคเอกชนไทยและคณะเข้าพบกับผู้ว่าการรัฐโคโลราโดและนายกเทศมนตรีนครเดนเวอร์

เอกอัครราชทูตธานีฯ นำภาคเอกชนไทยและคณะเข้าพบกับผู้ว่าการรัฐโคโลราโดและนายกเทศมนตรีนครเดนเวอร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2566

| 1,094 view

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และคณะ รวมทั้งนาย Chris Kalnin ตำแหน่ง Chief Executive Officer ของ BKV Corporation ได้เข้าพบนาย Jared Polis ผู้ว่าการรัฐโคโลราโด ในโอกาสที่เดินทางเยือนรัฐโคโลราโดอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๖

เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญของรัฐโคโลราโดในฐานะฐานการลงทุนด้านพลังงานที่สำคัญของบริษัทไทย และความประสงค์ของไทยที่จะร่วมมือกับรัฐโคโลราโดในการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๖๕  นอกจากนั้นเอกอัครราชทูตธานีฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงของระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพระหว่างไทยกับรัฐโคโลราโดอย่างรอบด้าน  ในโอกาสนี้ ได้เชิญผู้ว่าการรัฐโคโลราโดนำคณะนักธุรกิจรัฐโคโลราโดเดินทางเยือนไทยเพื่อขยายโอกาสและความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐโคโลราโด อีกทั้งได้หยิบยกเรื่องการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างนครเดนเวอร์ ซึ่งเป็นศูนย์การคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกของสหรัฐฯ กับประเทศไทยด้วย

ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตธานีฯ พร้อมคณะ ได้เข้าพบกับนาย Mike Johnston นายกเทศมนตรี โดยได้ขอรับการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทไทย ตลอดจนขอบคุณที่ช่วยดูแลและสนับสนุนกิจกรรมและความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในนครเดนเวอร์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ