เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กระชับความสัมพันธ์สมาชิกคณะกรรมาธิการกลาโหม สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กระชับความสัมพันธ์สมาชิกคณะกรรมาธิการกลาโหม สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ต.ค. 2566

| 878 view

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ สส. Robert Wittman (R-VA) รอง ปธ.ฝ่ายเสียงข้างมาก คกมธ.กห. และ ปธ.อกมธ. Tactical Air and Land Forces สส. Donald Norcross (D-NJ) ปธ.ฝ่ายเสียงข้างน้อย อกมธ. Tactical Air and Land Forces สส. Dale W. Strong (R-AL) สมาชิก อกมธ. Cyber, Information Technologies, and Innovation โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทรรศนะในประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ความร่วมมือด้านการทหาร และประเด็นด้านความมั่นคงในภูมิภาคและโลก โดย สส.สนับสนุนไทยในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้ง US-Thai Alliance Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯตลอดจนแสดงความประสงค์ที่จะเยือนไทยในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ