เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ผลักดันการต่ออายุ GSP กับ สว. Michael Crapo (R-ID)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ผลักดันการต่ออายุ GSP กับ สว. Michael Crapo (R-ID)

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ย. 2566

| 902 view

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับ สว. Michael Crapo (R-ID) ประธานฝ่ายเสียงข้างน้อย คณะกรรมาธิการด้านการเงิน และสมาชิกคณะกรรมาธิการด้านงบประมาณ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในโอกาสครบรอบการสถาปนา ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต การส่งเสริมความตกลงการค้าเสรี และการต่ออายุ GSP อนึ่ง สว. Crapo มีความชื่นชอบอาหารไทย และได้นำคณะวุฒิสภาสหรัฐฯ เยือนไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ