เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แลกเปลี่ยนความเห็นกับ สส. Ritchie Torres (D-CA) ต่อประเด็นในภูมิภาค และยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แลกเปลี่ยนความเห็นกับ สส. Ritchie Torres (D-CA) ต่อประเด็นในภูมิภาค และยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2566

| 944 view

เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ พบหารือกับ สส. Ritchie Torres (D-CA) สมาชิก Select Committee on the Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party (CCP) และคณะกรรมาธิการด้านการเงิน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้า พลังงาน และความมั่นคง รวมถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

สส. Torres ได้เยือนไทยเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และย้ำว่า ไทยเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของสหรัฐฯ และตนยินดีที่จะร่วมอุปถัมภ์ร่างข้อมติเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ ๑๙๐ ปี ไทย-สหรัฐฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ