เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบ ส.ว. Tammy Duckworth (D-IL)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบ ส.ว. Tammy Duckworth (D-IL)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ส.ค. 2566

| 1,045 view

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ได้เข้าพบ ส.ว. Tammy Duckworth สมาชิกคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศ และคณะกรรมาธิการด้านกลาโหม วุฒิสภาสหรัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ๑๙๐ ปีในปีนี้ ความร่วมมือด้านทหารผ่านศึก ความมั่นคงทางไซเบอร์ พลังงานสีเขียว การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยและสหรัฐฯ และความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ในปี ๒๕๖๕ ไทยและรัฐ Illinois มีมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง ๔,๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ