เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบ ส.ว. Ted Cruz (R-TX) ดันการค้าการลงทุนไทย-เท็กซัส

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบ ส.ว. Ted Cruz (R-TX) ดันการค้าการลงทุนไทย-เท็กซัส

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ส.ค. 2566

| 903 view

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เข้าพบ ส.ว. Ted Cruz (R-TX) ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ จะเยือนรัฐ Texas อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและรัฐ เท็กซัส ซึ่งมีการลงทุนจากไทยมากที่สุดในสหรัฐฯ โดยเฉพาะในสาขาพลังงานและปิโตรเคมี ได้แก่ กลุ่ม ปตท. บ้านปู และ Indorama รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ ๓.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของไทยในสหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตฯ และ ส.ว. แลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและบทบาทสหรัฐฯ ในภูมิภาค

ในปี ๒๕๖๕ ไทยและรัฐเท็กซัสมีมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง ๘.๘๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งชุมชนไทยใหญ่เป็นอันดับที่ ๒ ในสหรัฐฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ