สส. Eric Swalwell (D-CA) เข้าร่วม US-Thai Alliance Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

สส. Eric Swalwell (D-CA) เข้าร่วม US-Thai Alliance Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2566

| 974 view

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับ สส. Eric Swalwell (D-CA) รองประธานฝ่ายเสียงข้างน้อย คณะอนุกรรมาธิการ Cybersecurity and Infrastructure Protection โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในโอกาสครบรอบการสถาปนา ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

ต่อประเด็นความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาส สส. Swalwell ได้กล่าวแสดงความเห็นใจต่อคนสัญชาติไทย ซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันจำนวนหลายคน และใช้โอกาสนี้ขอบคุณไทยที่เป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงที่สำคัญของสหรัฐฯ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดย สส. Swalwell ยังยินดีเข้าร่วม US-Thai Alliance Caucus เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนหุ้นส่วนไทย-สหรัฐฯ ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ