พ่อครัวแม่ครัวไทย อาชีพที่สหรัฐฯ ขาดแคลน

พ่อครัวแม่ครัวไทย อาชีพที่สหรัฐฯ ขาดแคลน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 1,657 view

อาชีพพ่อครัวแม่ครัวไทยเป็นอีกอาชีพที่ร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ ต้องการอย่างมาก จากอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการร้านอาหารไทย รวมกว่า 5,340 แห่ง ทั่วสหรัฐฯ

219a9-menu-01-detail

ร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ แบ่งเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ที่นั่ง) ประมาณร้อยละ 20 ร้านอาหารขนาดกลาง (50-99 ที่นั่ง) ร้อยละ 70 และร้านอาหารขนาดเล็ก  (น้อยกว่า 50 ที่นั่ง) ร้อยละ 10 โดยทั่วไปร้านอาหารขนาดใหญ่จะจ้างพ่อครัวแม่ครัว ประมาณ 4-5 คน หรือมากกว่า ร้านอาหารขนาดกลางมีประมาณ  2-3 คน และร้านอาหารขนาดเล็กประมาณ 1-2 คน จากตัวเลขดังกล่าวทำให้ความต้องการพ่อครัวแม่ครัวไทยที่มีมาตรฐานฝีมือเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อปี 2552 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคร.) ณ นครชิคาโก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพ่อครัวแม่ครัว ผ่านกิจกรรม (1) การอบรมพ่อครัวแม่ครัว มีร้านอาหารไทย 84 ร้าน ส่งพ่อครัวแม่ครัว 84 คน เข้ารับการอบรม (2) การส่งเสริมอาหารไทยและร้านอาหารไทยโดยมอบรางวัล Thai Select สำหรับร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน มีร้านอาหารไทยเข้าร่วม 23 ร้าน ทั้งนี้ ร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai Select มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10-15 และมีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มโดยเฉลี่ยร้อยละ 10-15

logo ThaiSelect

กระทรวงพาณิชย์ได้มอบรางวัล Thai Select ให้แก่ร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ แล้วจำนวน 491 ร้าน (ข้อมูลปี 2555) โดยแบ่งตามเขตดูแลของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในสหรัฐฯ ได้แก่ สคร. นครชิคาโก 78 ร้าน สคร.ไมอามี 134 ร้าน สคร.นิวยอร์ก 115 ร้าน และ สคร.ลอสแอนเจลิส 164 ร้าน รายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://www.ditp.go.th/contents_attach/72416/72416.pdf

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดการหารือเพื่อสร้างศักยภาพให้ธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะร้านอาหารไทยในเขตกรุงวอชิงตัน มลรัฐแมริแลนด์ และมลรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งทั้งหมดมีประมาณ 300 ร้าน  งานดังกล่าวมีผู้ประกอบการร้านอาหารไทยเข้าร่วมกว่า 20 ร้าน และผู้จัดจำหน่ายสินค้าไทยและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 แห่ง รวมทั้ง สคร.นิวยอร์ก โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ การหารือดังกล่าวพบว่า ปัญหาหลักที่พบในการดำเนินธุรกิจในขณะนี้ ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยที่มีฝีมือ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในตำแหน่งพ่อครัว และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิค และกุ้งแม่น้ำจากไทย ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการปรุงอาหารไทย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบที่จะพบหารืออีกครั้งในวันที่ 27 เมษายน 2558 ขณะเดียวกัน สพต. จะจัดทำรายนามร้านอาหารไทยในเขต 3 มลรัฐ เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในอนาคต รายละเอียด http://www.commercethaiusa.org/oca/newspost/the-office-of-commercial-affairs-meets-with-thai-restaurant-owner-operators

Embassy%20Chef%20Challenge%20Winners

  การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยเฉพาะสำหรับพ่อครัวแม่ครัวไทยจะช่วยส่งเสริมความต้องการพ่อครัวแม่ครัวไทยที่มีฝีมือและได้มาตรฐานในสหรัฐฯ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ ในการอบรมผู้ที่สนใจประกอบอาชีพพ่อครัว / แม่ครัวไทยเพิ่มเติมเพื่อรองรับกับจำนวนร้านอาหารไทยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในการนี้ กระทรวงแรงงานของไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดการฝึกอบรมดังกล่าวในสหรัฐฯ ภายในปีนี้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งข่าวความคืบหน้าให้คนไทยในสหรัฐฯ ทราบต่อไป

ปัจจุบัน ทางการสหรัฐฯ ยังไม่มีกฎหมาย/ระเบียบควบคุมมาตรฐาน การขอตรวจลงตราสามารถทำได้โดยส่งแบบฟอร์มขอทำงานในสหรัฐฯ และเอกสารประกอบ รวมทั้งเอกสารแสดงการสำเร็จหลักสูตรทำอาหาร พร้อมหนังสือจ้างงานจากร้านอาหารในสหรัฐฯ ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์

พนาลี ชูศรี