เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันหารือกับนาย Jedidiah P. Royal ตำแหน่ง Principal Deputy Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันหารือกับนาย Jedidiah P. Royal ตำแหน่ง Principal Deputy Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 1,749 view

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Jedidiah P. Royal ตำแหน่ง Principal Deputy Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และการเตรียมวาระการประชุม Thailand–US Strategic and Defense Dialogue ครั้งที่ ๒ ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคงไซเบอร์ การฝึกซ้อมร่วม และโครงการการศึกษาและอบรมทางทหาร (International Military Education and Training : IMET) และการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ ผ่านโครงการ Foreign Military Sales (FMS)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง