เอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ให้แก่กลุ่ม Congressional Asian Pacific American Staff Association (CAPASA)

เอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ให้แก่กลุ่ม Congressional Asian Pacific American Staff Association (CAPASA)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 1,155 view

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่แก่กลุ่ม Congressional Asian Pacific American Staff Association (CAPASA) ซึ่งเป็นองค์กรเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ที่มีเป้าหมาย (๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ ที่มีเชื้อสายเอเชียและชาวฮาวายพื้นเมือง/หมู่เกาะแปซิฟิก (Asian American and Native Hawaiian/Pacific Islander -AANHPI) (๒) เน้นย้ำบทบาทของกลุ่มดังกล่าวในรัฐสภาสหรัฐฯ และ (๓) สร้างเวทีการหารือประเด็นต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน AANHPI

กิจกรรมดังกล่าวได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การเคารพต่อความหลากหลายทางเชื้อชาติ และการไม่แบ่งแยก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยและสหรัฐฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่รัฐสภาฯ เข้าร่วมกว่า ๗๐ คน จากทั้งสภาผู้แทนราษฎรฯ และวุฒิสภาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐสภาฯ ซึ่งมี สส. เป็นสมาชิก US-Thai Alliance Caucus เข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง