ล่องใต้ไปจอร์เจียกับ ออท.

ล่องใต้ไปจอร์เจียกับ ออท.

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2559

| 1,716 view

ล่องใต้ไปจอร์เจียกับ ออท.

จอร์เจีย มลรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐฯ ที่มีพี่น้องชาวไทยอาศัยอยู่ประมาณ 5,200 คน และมีวัดพุทธบูชาและวัดสันติธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนไทยในมลรัฐ มีนครแอตแลนตาเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม โดยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกส์เมื่อปี 2539 และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท เช่น Coca-Cola, Home Depot, UPS และ AT&T รวมทั้งสำนักข่าว CNN

เมื่อ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ มีราชการไปพบ Dr. Tom Frieden ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง CDC กับไทยที่มีมายาวนานกว่า 35 ปี (อ่านรายละเอียดการหารือได้ที่นี่) และมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในจอร์เจีย ซึ่งมีการก่อตั้งเป็นสมาคมคนไทยทีมีสถานะเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรตามกฎหมายของสหรัฐฯ โดยมีคุณสุนิสา สุวรรณทัต เป็นนายกสมาคมฯ

Georgia2
Georgia10

สอท. ได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากคุณขวัญชนก ตันติเวชกุล ซึ่งเป็นโต้โผจัดให้ ออท. และคณะได้ทำความรู้จักกับชุมชนชาวไทยในจอร์เจียเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ร้านอาหารไทย Thai Star Restaurant ซึ่งรับประกันได้ว่าทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นต่างก็เห็นด้วยว่าอาหารและขนมที่ได้รับประทานกัน รวมถึงอาหารไทยในร้านอื่น ๆ ในจอร์เจียนั้นมีรสชาติไม่แพ้ fried green tomatoes ของขึ้นชื่อของจอร์เจียเลยทีเดียว ออท. ยินดีที่ทุกท่านสละเวลาวันเสาร์มาแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อใช้พลังคนไทยในสหรัฐฯ ช่วยเหลือประเทศไทย ซึ่งพี่น้องคนไทยในจอร์เจียมีทั้งที่เป็นแพทย์ ทำงานในภาครัฐ ภาคธุรกิจ มีร้านอาหารของตัวเอง และน้อง ๆ นักเรียนไทย โดยแพทย์หญิงทิพวรรณ นาคจินดา แพทย์ชาวไทยที่ทำงานกับ CDC มากว่า 20 ปียังเข้าพบ Dr. Frieden ร่วมกับ ออท. ด้วย

ออท. ได้กล่าวกับคนไทยที่มาร่วมงาน โดยชื่นชมความสามัคคีของสมาคมคนไทยในจอร์เจีย ทั้งการรวมกลุ่มคนไทยให้เป็นปึกแผ่น การจัดงานกุศลเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผ่านวัดไทย โดยขอให้วัดและชุมชนชาวไทยร่วมกันมองภาพไปข้างหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อเตรียมรับมือให้วัดสามารถเป็นที่พึ่งและเป็นส่วนสำคัญของชุมชนที่ตั้งอยู่ โดยไม่จำกัดเฉพาะลูกหลานไทย และย้ำความสำคัญที่ สอท. ให้กับการบริการประชาชน โดยจะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่จอร์เจียประจำปีนี้ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม ที่วัดพุทธบูชา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่) รวมทั้งเชิญชวนให้ชาวไทยในสหรัฐฯ ติดตามภารกิจประจำวันของ สอท. ได้จากเว็บไซต์ www.thaiembdc.org

นอกจากนี้ ออท. ยังเล่าถึงงานด้านอื่น ๆ ที่สำคัญของ สอท. โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ สอท. ให้เวลากับปัญหาการค้ามนุษย์และการประมงผิดกฎหมาย เพื่อเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับไทยกับฝ่ายต่าง ๆ ของสหรัฐฯ และเชิญชวนให้ชุมชนไทยในจอร์เจียใช้พลังในกลไกการเมืองของสหรัฐฯ ผ่านผู้แทนของตนในรัฐสภาเพื่อประเทศไทย โดยอาจใช้ประโยชน์จากจดหมายในลักษณะ template ที่ สอท. จัดทำขึ้นที่นี่

 

Georgia11 Georgia 12

 

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ชุมชนไทยและครอบครัวยังใช้เวลาวันอาทิตย์มาทำบุญที่วัดพุทธบูชาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ ออท. และคณะ ซึ่งได้มีโอกาสกราบนมัสการพระครูปลัดจำรัส ขนฺติพโล และพระตะวัน ตปสีโล ออท. ขอบคุณวัดพุทธบูชาที่อนุเคราะห์สถานที่ให้ สอท. มาให้บริการกงสุลสัญจรเป็นประจำ โดยในปีนี้จะเป็นช่วง 19 – 20 มีนาคม ซึ่งคาดว่าจะมีคนไทยมารับบริการถึง 250 – 300 คน ออท. และคณะประทับใจที่ชุมชนไทยในจอร์เจียร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกันสร้างวัดพุทธบูชาและขยายวัดจนมีเนื้อที่รวม 26 ไร่ โดยเป็นสถานที่บ่มเพาะพระพุทธศาสนาในหมู่ชุมชนไทย และส่งเสริมให้ลูกหลานไทยในจอร์เจียเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งในวันนั้น ยังได้ชมการฝึกซ้อมโขนด้วย

Georgia18

ชุมชนไทยในจอร์เจียยังเอื้อเฟื้อให้ ออท. และคณะได้รับประทานอาหารกลางวันที่วัดที่แต่ละคนช่วยกันนำมา ซึ่งอร่อยทุกอย่าง โดย ออท. ยังได้พบแพทย์หญิง ฐนิสา พัชรตระกูล และเพื่อน ๆ ที่ขับรถกว่าสามชั่วโมงมาจากเมืองออกัสตา มลรัฐเซาธ์แคโรไลนา เพื่อมาร่วมงานนี้ และคุณจุไรรัตน์ กอบกิจ คุณแม่ของนายจัสติน ภวัต กอบกิจ ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai – American National Internship Program (TANIP) เมื่อปี 2558 ซึ่ง สอท. ร่วมกับสถาบัน U.S. – Asia Institute  จัดขึ้นทุกปีเพื่อให้ลูกหลานชาวไทยได้ฝึกงานในรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับอนาคต

การเยือนจอร์เจียในครั้งนี้ นอกจาก สอท. จะได้ประโยชน์จากการกระชับความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับ CDC เพื่อพัฒนาการแพทย์ของไทยแล้ว สอท. ยังได้รับไมตรีจิตอย่างท้วมท้นจากชุมชนชาวไทย และได้สัมผัสความสงบร่วมเย็นจากวัดไทยอีกด้วย

————————

ฐานิดา เมนะเศวต

(ภาพถ่ายจาก Facebook ของ The Thai Association of Georgia)


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง