กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดอัมพวันอเมริกา เมือง Murfreesboro รัฐ Tennessee

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดอัมพวันอเมริกา เมือง Murfreesboro รัฐ Tennessee

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2566

| 814 view

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทีมกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดอัมพวันอเมริกา เมือง Murfreesboro รัฐ Tennessee เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลด้านอื่น ๆ แก่พี่น้องคนไทยในเขตเมือง Murfreesboro และเมืองใกล้เคียง เช่น เมือง Nashville เมือง Memphis เมือง Lynchburg เมือง Knoxville รวมไปถึงจากรัฐใกล้เคียงอื่น ๆ เช่น รัฐแอละแบมา รัฐฟลอริดา รัฐจอร์เจีย และรัฐเท็กซัส เป็นต้น

การเดินทางในครั้งนี้เป็นการไปให้บริการที่เมือง Murfreesboro ครั้งแรกในรอบ ๗ ปีของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งแบบที่มีนัดหมายและแบบ walk-in รวม ๒๐๗ ราย แบ่งเป็นผู้รับบริการทำหนังสือเดินทาง ๑๓๐ ราย บัตรประจำตัวประชาชน ๖๗ ราย และรับข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่น ๆ ๑๐ ราย อีกทั้งได้เปิดให้บริการรอบพิเศษแก่ผู้ที่มีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่อาจไม่สะดวกในการทำนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ