วันที่นำเข้าข้อมูล 8 Nov 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 Nov 2023

| 1,834 view

List of countries which require International Health Certificate for Yellow Fever Vaccination

The Ministry of Public Health has issued regulations that applicants who have traveled from or through the countries which have been declared Yellow Fever Infected Areas must provide an International Health Certificate proving that they have received a Yellow Fever vaccination.

The International Health Certificate must be submitted together with the visa application form. The traveler will also have to present the said certificate to the Immigration Officer upon arrival at the port of entry in the Kingdom. As for those nationals of the countries listed below but who have not traveled from/through those countries, such a certificate is not required. However, they should possess concrete evidence showing that their domicile is not in an infected area so as to prevent unnecessary inconvenience.

Following are the countries which are declared Yellow Fever Infected Areas:

1. Angola                                                 Republic of Angola

2. Benin                                                   Republic of Benin

3. Bolivia                                                  Republic of Bolivia

4. Brazil                                                   Federative Republic of Brazil

5. Burkina Faso                                        Burkina Faso

6. Burundi                                               Republic of Burundi

7. Cameroon                                            Federal Republic of Cameroon

8. Central African Republic

9. Chad                                                    Republic of Chad

10. Colombia                                            Republic of Colombia

11. Congo                                                Democratic Republic of the Congo

12. Congo Republic                                   Democratic Republic of the Congo

13. Cote d’ Ivore                                       Republic of Cote d’ Ivoire

14. Ecuador                                              Republic of Ecuador

15. Equatorial Guinea                                Republic of Equatorial Guinea

16. Ethiopia                                              Federal Democratic Republic of Ethiopia

17. French-Guiana     

18. Gabon                                                Gabonese Republic

19. Gambia                                              Republic of the Gambia

20. Ghana                                                Republic of Ghana

21. Guinea-Bissau                                     Republic of Guinea Bissau

22. Guinea                                               Republic of Guinea

23. Guyana                                              Cooperative Republic of Guyana

24. Kenya                                                Republic of Kenya

25. Liberia                                               Republic of Liberia

26. Mali                                                   Republic of Mali

27. Mauritania                                          Islamic Republic of Mauritania

28. Niger                                                 Republic of Niger

29. Nigeria                                              Federal Republic of Nigeria

30. Panama                                             Republic of Panama

31. Peru                                                  Republic of Peru

32. Rwanda                                             Republic of Rwanda

33. Sao Tome & Principe                           Democratic Republic of Sao Tome & Principe

34. Senegal                                             Republic of Senegal

35. Sierra Leone                                      Republic of Sierra Leone

36. Somalia                                             Somali Democratic Republic

37. Sudan                                               Republic of the Sudan

38. Suriname                                          Republic of Suriname

39. Tanzania                                           United Republic of Tanzania

40. Togo 

41. Trinidad and Tobago                           Republic of Togo Republic of Trinidad and Togago

42. Uganda                                             Republic of Uganda

43. Venezuela                                         Republic of Venezuela

44. Argentina                                         Argentina Republic

45. Paraguay                                          Republic of Paraguay