วันที่นำเข้าข้อมูล 23 Aug 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 Sep 2023

| 16,347 view

Contact us

EMBDC2

Chancery 
1024 Wisconsin Ave NW 
Washington DC 20007

Working Hours
Monday - Friday (Embassy's Holiday)

09.00-12.30น. และ 14.00-17.00น. 

Contact
Phone  202-944-3600  
Fax 202-944-3611
Email:  [email protected]

 

Kalo-1024x722-1

Consular Office
2300 Kalorama Rd. N.W.,

Washington, DC 20008

Passport & ID card Renewal by appointment ONLY
Monday - Friday  09.00 - 12.30 hrs. and 14.00-17.00 hrs.

Working Hours
Monday - Friday (Embassy's Holidays)
09.00-12.30 hrs. and 14.00-17.00 hrs.

Contact
Phone: 202-684-8493  Fax: 202-483-2308