การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีการขายทอดตลาด

7 มี.ค. 2567

ราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปีงบประมาณ 2567 สถานะวันที่ 1 ตุลาคม 2566

16 ต.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องเก็บครุภัณฑ์พื่นที่กองบรรณสารและห้องสมุด ถนนแจ้งวัฒนะ

23 มี.ค. 2566