วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ม.ค. 2567

| 12,805 view

วันหยุดราชการประจำปี ๒๕๖๗ 
2024 Royal Thai Embassy Holidays.pdf

No. Day Date Public Holiday Remarks
1 จันทร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ ไทย/สหรัฐฯ
2 จันทร์ 15 มกราคม Birthday of Martin Luther King, Jr. สหรัฐฯ
3 จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ Washington's Birthday สหรัฐฯ
4 จันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์ ไทย
5 อังคาร 16 เมษายน หยุดชดเชยวันสงกรานต์  ไทย
6 จันทร์ 27 พฤษภาคม Memorial Day    สหรัฐฯ
7 จันทร์ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไทย
8 พุธ 19 มิถุนายน Juneteenth National Independence Day  สหรัฐฯ
9 พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม Independence Day สหรัฐฯ
10 จันทร์ 29 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไทย
11 จันทร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ
ไทย
12 จันทร์ 2 กันยายน Labor Day  สหรัฐฯ
13 จันทร์ 14 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันวมิทรมหาราช / Columbus Day ไทย/สหรัฐ
14 พุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ไทย
15 จันทร์ 11 พฤศจิกายน Veterans Day สหรัฐฯ
16 พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน Thanksgiving Day  สหรัฐฯ
17 พฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ไทย
18 พุธ 25 ธันวาคม Christmas Day  สหรัฐฯ
19 จันทร์ 30 ธันวาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
(ตามมติ ครม. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖)
ไทย
20 อังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี ไทย

วันสำคัญอื่น ๆ 

  • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา
  • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา
  • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาฬาหบูชา
  • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา

วันและเวลาทำการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
1024 Wisconsin Ave., N.W.
Washington, D.C. 20007

วันจันทร์ - วันศุกร์ 
09.00-12.30 น.
14.00-17.00 น.

ที่ทำการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ
2300 Kalorama Rd., N.W.
Washington, D.C. 20008

วันจันทร์ - วันศุกร์ 
09.00-17.00 น.

สำหรับผู้ทำการนัดหมายล่วงหน้า
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00-12.00 น. และ 14.00-17.00น. 

ติดต่อ
โทรศัพท์ (202) 684-8493  
โทรสาร (202) 483-2308
อีเมล [email protected]