ผู้นำชุมชนไทยและร้านอาหารไทยประชุมหารือตั้งสมาคมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาและไทยทาวน์ใน DMV

ผู้นำชุมชนไทยและร้านอาหารไทยประชุมหารือตั้งสมาคมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาและไทยทาวน์ใน DMV

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2566

| 2,202 view

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม และ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและผู้นำชุมชนไทยที่เกี่ยวข้องในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง และจากรัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ ซึ่งที่ประชุมได้หารือกันใน ๒ ประเด็นหลัก และมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

๑. จัดตั้งสมาคมร้านอาหารไทยแห่งสหรัฐฯ ภายใต้ชื่อ Thai Restaurant Association of America (TRAA) เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ โดยได้ร่วมกันร่างพันธกิจ วัตถุประสงค์ และกิจกรรมของสมาคมฯ และร่วมกันจัดตั้งเงินตั้งต้นสำหรับการจัดสมาคมฯ ทั้งนี้ จะมีการติดตามและหารือกันในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป อาทิ คุณสมบัติ ประเภท และค่าธรรมเนียมของสมาชิกของสมาคมฯ โดย สมาคมทนายความไทย-อเมริกัน (Thai American Bar Association – TABA) จะช่วยศึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯ ต่อไปด้วย

๒. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งไทยทาวน์ในเขต DMV โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์รวมการทำธุรกิจไทย เช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านนวด ร้านขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ คลีนิคหรือศูนย์สุขภาพ และการเผยแพร่ศิลปะ/วัฒนธรรมไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นและนำเสนอบริเวณที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการจัดตั้งไทยทาวน์ในหลายพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะกลับไปตรวจสอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละพื้นที่ เพื่อมานำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ