เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเป็นประธานการประชุม Global Innovation Club ร่วมกับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือการทำ MOU ระหว่างกันเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเป็นประธานการประชุม Global Innovation Club ร่วมกับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือการทำ MOU ระหว่างกันเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ส.ค. 2566

| 2,381 view

เมื่อ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ ศจ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา MOU สำหรับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และ Global Innovation Club และหารือแนวทางสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในสหรัฐฯ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และภาคเอกชน เช่น สมาคมสตาร์ทอัพแห่งประเทศไทย อินโนสเปซ (ประเทศไทย) และ Techsauce Media

เอกอัครราชทูตธานีฯ ย้ำความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ ที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย ทั้งการส่งเสริมโอกาสในการนำเสนอแผนธุรกิจ (pitching) การหาเงินทุนจาก venture capital สหรัฐฯ และการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพพร้อมและแข็งแกร่งมากที่สุดในโลก

ที่ประชุมเน้นการหาเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพในระยะแรก (early-stage seed funding) และการ scale up สตาร์ทอัพที่ประเมินแล้วมีความพร้อมและจุดเด่นในการออกสู่ตลาดภูมิภาคและตลาดโลก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ พร้อมที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ