ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 3,405 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ที่ ๓/๒๕๖๗

เรื่อง รับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

โดยสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]

ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๒๘ (นางสาวพนัชกร โรจนวิภาต)

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)

PRAGARD_No.3-2567_Page_1