ประกาศผลสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

ประกาศผลสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2566

| 3,542 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ที่ 56/2566

เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

Ann56-66F