สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 11/2559 A Pathway to Earned Citizenship

สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 11/2559 A Pathway to Earned Citizenship

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 1,499 view
สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 11
สมัครอเมริกันซิติเซ่น ... ทำอย่างไร?
“A Pathway to Earned Citizenship"
ใบเขียวได้แล้ว อยู่มาก็หลายปีแล้ว อยากเป็นซิติเซ่นกับเขาบ้างไรบ้าง
 
วันนี้จะว่าด้วยภาคสรุปของหนทางการดำเนินการเอกสารสำคัญสหรัฐฯ นับตั้งแต่ขอยื่นสมัครใบเขียวสหรัฐฯ มาจนถึงขั้นตอนการยื่นสมัครเป็นพลเมืองอเมริกัน คงไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะคะว่าเป็นขั้นตอนที่ทุกท่านรอคอย หรือจะพูดกันสั้นๆ ว่า “My long journey finally has completed!”
 
หากพูดถึงหนทางของการสมัครใบเขียวสหรัฐฯ จนมาถึง
ขั้นตอนการสอบเพื่อขอสัญชาติสหรัฐฯ นั้น ใครหลายๆคน คงต้องถอนหายใจกันยกใหญ่ หากนึกย้อนถึงขั้นตอนในหลายๆ อย่างที่ต้องผ่านการดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้น และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และพร้อมที่จะส่งเอกสารสมัครขอสัญชาติสหรัฐฯ
ในฉบับนี้ ขอแนะแนวการขอข้อมูลและกฏระเบียบเกี่ยวกับการขอแปลงสัญชาติ โดยอ้างอิงถึงข้อมูลปัจจุบันจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (ปี 2559 / 2016) โดยสังเขป ดังนี้ค่ะ
1. การอนุญาตให้คนต่างด้าวเป็นผู้เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายและการแปลงสัญชาติเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ นะคะ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (U.S. Citizenship and Immigration Service – USCIS) ภายใต้ พรบ. ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ พ.ศ. 2495 (Immigration and Nationality Act (INA) of 1952) หรือ USCIS
ที่หลายๆ คนคุ้นหูค่ะ
2. บุคคลสามารถยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐฯ (Naturalization) เมื่อมีคุณสมบัติครบ ดังนี้
- ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และ
- เป็นผู้มีถิ่นพำนักประจำในสหรัฐฯ (permanent resident) ไม่น้อยกว่า 5 ปีในกรณีทั่วไป หรือ 3 ปีสำหรับผู้ที่สมรสกับคนสัญชาติสหรัฐฯ หรือเป็นผู้รับราชการทหารของสหรัฐฯ และอยู่ในสหรัฐฯ และ
- มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบการปกครองของสหรัฐฯ และ
- อยู่ในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และ
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นให้กับบุคคลที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือบุคคลที่มีอายุเกิน 50 ปี ซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือบุคคลที่ไม่สามารถมีคุณลักษณะดังกล่าวเนื่องจากที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจอย่างถาวร)
3. ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร:
- การยื่นคำร้อง บุคคลที่คุณลักษณะตามเงื่อนไขข้างต้น สามารถยื่นคำร้องโดยกรอก Form N-400 พร้อมรูปถ่าย เอกสาร และค่าธรรมเนียมจำนวน $680 เหรียญสหรัฐฯ ทางไปรษณีย์ ที่ USCIS P.O. Box 21251 Phoenix, AZ 85036 หรือ USCIS P.O. Box 660060 Dallas, TX โดยขึ้นอยู่กับมลรัฐที่อาศัยอยู่
(ศึกษารายละเอียดการจัดส่งใบสมัคร ตามพื้นที่มลรัฐฯ ดังนี้ https://www.uscis.gov/n-400)
- USCIS จะนัดหมายผู้ร้องเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งเอกสารเพิ่มเติม (หากมี)
- USCIS จะนัดหมายผู้ร้องเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร และสอบความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับสหรัฐฯ
(English and civic tests)
- ผู้ร้องที่ผ่านการพิจารณาข้างต้น จะได้รับนัดหมายจาก USCIS เพื่อเข้าพิธีสาบานตน (Taking Oath of Allegiance) ก่อนที่จะได้รับประกาศนียบัตรสัญชาติสหรัฐฯ (Certificate of Naturalization)
ทั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตาม USCIS Form N-400 และ Instruction for Application for Naturalization ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.USCIS.gov
ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะ ทุกคำถามเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และจะนำเสนอเรื่องราวสาระน่าสนใจ ในแบบฉบับสั้นๆ ให้ทุกท่านติดตามกันในเร็วๆนี้อีกแน่นอนค่ะ
** อ่านย้อน: สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ “สิทธิหน้าที่และสถานะของผู้ถือกรีนการ์ดอเมริกา”10 http://thaiembdc.org/th/2016/09/02/consulararticle10/
 
 
(ณัฐพร ซิมเมอร์แมน)
15 กันยายน 2559