วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มี.ค. 2567

| 5,308 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการการรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ จาก 13 รัฐในเขตอาณา ดังนี้ (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico และ District of Columbia)