ผู้แทนมหาวิทยาลัยแอละแบมาเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ผู้แทนมหาวิทยาลัยแอละแบมาเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2567

| 380 view

          เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ น.ส. จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อุปทูตฯ นางปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และนายฐิติเดช ตุลารักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ต้อนรับและพบหารือกับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแอละแบมา เมืองทัสคาลูซา ได้แก่ นายจิม แลนเดอร์ ผู้อำนวยการการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดร. แอนดรู กู๊ดลิฟฟ์ อธิการบดีหลักสูตรปริญญาโทและการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท และ น.ส. อแมนด้า อวอนดู ผู้ช่วยผู้อำนวยการการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี

ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแอละแบมา การคัดเลือกนักศึกษา และโอกาสของนักศึกษาไทยในการได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอละแบมา นอกจากนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทย และเสนอการดำเนินความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาละแอละแบมา และโอกาสการรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย

          มหาวิทยาลัยแอละแบมาเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมโครงการ International Academic Partnership Program - Thailand and the United States (IPAA Thailand) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน Institute of International Education (IIE) กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและสหรัฐฯ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง