การเปิดให้บริการบัญชี Line Official ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

การเปิดให้บริการบัญชี Line Official ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ธ.ค. 2565

| 2,262 view

สถานทูตฯ-มี-LINE-แล้วนะ.-8


 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการบัญชี LINE Official (LINE@) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (LINE ID: @thaiembdc) เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลการให้บริการกงสุล

1. การเรียกดูข้อมูลบริการกงสุล ผู้ติดตามบัญชี LINE จะสามารถเลือกเมนูสัญลักษณ์ภาพการให้บริการด้านต่างๆ ในบัญชี (เฉพาะกรณีการเรียกดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น) อาทิ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ กงสุลสัญจร และงานคุ้มครองคนไทย เพื่อเรียกดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการ และเอกสารที่จำเป็น

2. การติดตามข่าวสาร ผู้ติดตามบัญชี LINE จะได้รับข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ภัยอาชญากรรม และสถานการณ์ฉุกเฉินที่พึงระวัง

3. การสนทนา (Chat) กับเจ้าหน้าที่ ผู้ติดตามบัญชี LINE สามารถพิมพ์ข้อความสนทนาเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะรีบตอบกลับคำถามโดยเร็ว

 

th