เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กระชับความร่วมมือกับ Center for Strategic and International Studies (CSIS)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กระชับความร่วมมือกับ Center for Strategic and International Studies (CSIS)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2566

| 1,208 view

30_amb_meet_csis

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้พบหารือกับนาย John J. Hamre, President and CEO และนาย Gregory B. Poling, Senior Fellow and Director, Southeast Asia Program and Asia Maritime Transparency Initiative ของ CSIS เพื่อกระชับความร่วมระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับศูนย์ฯ ซึ่งเป็น think tank ชั้นนำของสหรัฐฯ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของไทยและสหรัฐฯ อาทิ การเมืองไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-ไทย และอาเซียน การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ-จีน และสถานการณ์ในเมียนมา นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับ CSIS อาทิ การจัดเสวนาในโอกาสที่มีผู้นำระดับสูงของรัฐบาลไทยเยือนสหรัฐฯ และความร่วมมือ track ๑.๕ หรือ ๒ เพื่อสนับสนุนให้ไทยมีบทบาทและได้รับความสนใจยิ่งขึ้นอีก