เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เผยแพร่รามเกียรติ์และโขนในสภาคองเกรสสหรัฐฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เผยแพร่รามเกียรติ์และโขนในสภาคองเกรสสหรัฐฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2567

| 2,995 view

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูต ธานี แสงรัตน์ ได้เข้าร่วมงาน “Ramayana Across Asia: The Shared Cultural Heritage of the Indo-Pacific” ตามคำเชิญของ HinduACTion and Indo-Pacific Rama Allaince ณ อาคารสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Rayburn

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวบรรยายในหัวข้อ “Ramayana in Thai Culture” เน้นความสำคัญของรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นการตีความรามายณะในแบบไทย ทั้งในด้านคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรม รวมถึงพลังแห่งความดีเหนือความชั่วร้าย และในด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้านวิจิตรศิลป์และศิลปะการแสดง โดยเฉพาะโขน การแสดงของไทยซึ่งนำเสนอแต่เรื่องราวของรามายณะ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ ภายใต้องค์การ UNESCO เมื่อปี ๒๕๖๑

ผู้ที่ได้ร่วมกล่าวอื่น ๆ ประกอบด้วย สส. Jim Baird (R-IN) สส. Max Miller (R-OH) สส. Shri Thanedar (D-MI) นาย Taranjit Singh Sandhu เอกอัครราชทูตอินเดียประจำสหรัฐฯ นาย Utsav Chakrabarti ผู้อำนวยการบริหาร HinduACTion และนาย Se Hoon Kim ผู้ประสานงาน Indo-Pacific Rama Alliance.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ