สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธบูชา เมืองดีเคเตอร์ รัฐจอร์เจีย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธบูชา เมืองดีเคเตอร์ รัฐจอร์เจีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2567

| 393 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำโดยกงสุลศาสตร์ ชัยวรพร ดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรที่วัดพุทธบูชา เมืองดีเคเตอร์ รัฐจอร์เจียระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายกงสุลได้ให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางและออกบัตรประชาชน โดยมีการให้บริการรอบพิเศษแก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้วย นอกจากนี้ กงสุลและเจ้าหน้าที่ ได้ให้คำปรึกษาในด้านกงสุลแก่ชุมชนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อีกทั้งได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ call center ที่มีอย่างแพร่หลายในสหรัฐฯ โดยเฉพาะขบวนการที่เจาะกลุ่มเป้าหมายคนไทย ตลอด ๓ วัน มีผู้มารับบริการทั้งสิ้นกว่า ๔๐๐ ราย จากรัฐจอร์เจียและรัฐใกล้เคียง

กิจกรรมกงสุลสัญจร เป็นภารกิจเชิงรุกของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนไทยในสหรัฐฯ รวมถึงเป็นโอกาสในการกระชับและเสริมสร้างเครือข่ายกับชุมชนไทยให้เข้มแข็งในพื้นที่ต่าง ๆ

สำหรับกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไปของสถานเอกอัครราชทูตฯ คาดว่าจะจัดขึ้น ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.washingtondc.thaiembassy.org Facebook: Thai Consular Section, Royal Thai Embassy, Washington D.C. และ Line Offical: @thaiembdc

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง