เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ร่วมกับองค์กร ECD จัดกิจกรรมการเสวนากับนาย William Alan Reinsch ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสและ Scholl Chair in International Business ของ CSIS ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ร่วมกับองค์กร ECD จัดกิจกรรมการเสวนากับนาย William Alan Reinsch ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสและ Scholl Chair in International Business ของ CSIS ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2567

| 364 view
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เอกอัครราชทูตธานีฯ จัดกิจกรรมการเสวนากับนาย William Alan Reinsch ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสและ Scholl Chair in International Business ของ Center for Strategic and International Studies (CSIS) เกี่ยวกับมุมมองต่อนโยบายการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ ในปัจจุบันและทิศทางของนโยบายดังกล่าวในอนาคต ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับองค์กร Executive Council on Diplomacy (ECD) จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม ๕๐ คน ได้แก่ เอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ตลอดจนผู้แทนของบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ
 
จากการเสวนาครั้งนี้ หลายภาคส่วนได้แสดงความห่วงกังวลต่อความคืบหน้าในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือทางการค้าที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันมีความล่าช้า โดยเฉพาะการหารือในประเด็นการค้าดิจิทัล แม้ว่าจะมีความพยายามมากในการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการค้า รวมถึงการบังคับใช้เรื่องสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน แต่การเข้าถึงตลาดยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญ ทั้งนี้ ภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน โดยการประเมินผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังไม่สามารถคาดการณ์ได้จนกว่าการเลือกตั้งจะสิ้นสุดลง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง