วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ต.ค. 2566

| 2,830 view

ทำเนียบข้าราชการ 

1. Mr. Tanee Sangrat
นายธานี แสงรัตน์
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
เอกอัครราชทูต 
2. Miss Chuliepote Isarankura Na Ayudhaya
นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Minister
อัครราชทูต
3. Mr Kobboon Sangmanee
นายกอปรบุญ แสงมณี
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
4. Ms. Pimpen Thanakhun
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
5. Mr. Vasu Srivarathonbul
นายวสุ ศรีวราธนบูลย์
Counsellor
ที่ปรึกษา
6. Mr. Thitiwat Sukhasvasti Na Ayudhya
นายฐิติวัฒน์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
Counsellor
ที่ปรึกษา
7. Mr. Sart Chaivoraphorn
นายศาสตร์ ชัยวรพร
Counsellor
ที่ปรึกษา
8. Ms. Dussadee Klinpho
นางสาวดุษฎี กลิ่นโพธิ์
Counsellor
ที่ปรึกษา
9. Miss Oraya Wittayasooporn
นางสาวอรยา วิทยะศุภร
Counsellor
ที่ปรึกษา
10. Ms. Aimatcha Somsaman
นางสาวเอมอัชฌา สมสมาน
First Secretary
เลขานุการเอก
11. Mr. Somsak Thanawong
นายสมศักดิ์ ฐานะวงศ์
First Secretary
เลขานุการเอก
12. Mr. Opart Chaveeruk
นายโอภาส ฉวีรักษ์
First Secretary
เลขานุการเอก
13. Mrs. Nathicha Rattanachote
นางณฐิชา รัตนโชติ
Second Secretary
เลขานุการโท