วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ค. 2567

| 7,486 view

รเข้าเยี่ยมชมทำเนียบขาว (White House)

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ 9/11 เมื่อปี 2544 การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการต่าง ๆ ในสหรัฐฯ มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะทำเนียบขาวซึ่งเป็นทั้งที่ทำการและที่พำนักของประธานาธิบดีและครอบครัว จึงทำให้การเข้าไปเยี่ยมชมภายในทำเนียบขาวไม่ง่ายนัก

ถึงแม้ว่าในเว็บไซต์ของทำเนียบขาวในหัวข้อการเยี่ยมชมทำเนียบขาว ระบุว่าในกรณีสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการจะเข้าเยี่ยมชมจะต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อยื่นคำร้องเพื่อขอเยี่ยมชมนั้น แต่ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ได้ยกเลิกการรับบริการรับคำร้องในการเยี่ยมชมทำเนียบขาวสำหรับบุคคลทั่วไป จึงทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้  อย่างไรก็ดี เมื่อใดที่กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ เปิดรับคำร้องอีกครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ในการประสานทำเนียบขาวให้นำข้อความที่ให้บุคคลทั่วไป ยื่นคำร้องการเข้าเยี่ยมชมทำเนียบขาวผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ออกจากหน้าเว็บไซต์แล้ว เนื่องจากทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสับสนแก่บุคคลทั่วไป

ในระหว่างนี้ท่านสามารถเข้าชมทำเนียบขาวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทำเนียบขาว และในลักษณะเสมือนจริง ที่นี่

 

At this time, We are unable to reserve White house tours for the general public.

PLEASE NOTE: The White House website states that foreign nationals should contact their Embassy to arrange a tour. However, public tours for foreign nationals would have to be requested via an Embassy AND the U.S. Department of State. This is not currently possible as the U.S. Department of State has NOT facilitated Embassy-sponsored public tours of The White House since 2011. The information will be updated if the U.S. Department of State decides to recommence Embassy-sponsored public tours of The White House.

As Embassy-sponsored public tours of The White House are not available, you might wish to explore alternative experiences related to The White House, starting with a visit to The White House Visitor Center. Further details can be found at http://www.whitehouse.gov/about/tours-and-events.

Visiting the Capitol and United States Capitol Visitor Center is another experience open to all visitors. For more information visit http://www.aoc.gov and http://www.house.gov/house/tour_services.shtml.

 

Other places to visit

There is plenty to see and do in Washington D.C. and much of it is free. Aside from the White House Visitor Centre and the Capitol Building, you can tour the Supreme Court and many federal government agencies like the Bureau of Engraving and Printing and the Federal Bureau of Investigations (FBI).

Admission is also free for all thirteen Smithsonian museums and the National Zoo in Washington D.C.. The Smithsonian Institution is the world's largest museum complex and research organization. See http://www.si.edu/visit for more details.

Other attractions include the Washington Monument, the Lincoln, Jefferson and Roosevelt memorials, Arlington National Cemetery, the Vietnam memorial, the Korean War memorial and the Battle of Iwo Jima memorial. The National Park Service arranges tours of these and many other sites in and around Washington D.C.. For further information, visit http://www.nps.gov/state/dc.