วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2566

| 2,288 view

การเข้าเยี่ยมชมทำเนียบขาว

003

ด้านทิศใต้ของทำเนียบขาว

 

การเข้าเยี่ยมชมทำเนียบขาว (White House)

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ 9/11 เมื่อปี 2544 การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการต่าง ๆ ในสหรัฐฯ มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะทำเนียบขาวซึ่งเป็นทั้งที่ทำการและที่พำนักของประธานาธิบดีและครอบครัว จึงทำให้การเข้าไปเยี่ยมชมภายในทำเนียบขาวไม่ง่ายนัก

ถึงแม้ว่าในเว็บไซต์ของทำเนียบขาวในหัวข้อการเยี่ยมชมทำเนียบขาว ระบุว่าในกรณีสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการจะเข้าเยี่ยมชมจะต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อยื่นคำร้องเพื่อขอเยี่ยมชมนั้น แต่ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ได้ยกเลิกการรับบริการรับคำร้องในการเยี่ยมชมทำเนียบขาวสำหรับบุคคลทั่วไป จึงทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้  อย่างไรก็ดี เมื่อใดที่กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ เปิดรับคำร้องอีกครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ในการประสานทำเนียบขาวให้นำข้อความที่ให้บุคคลทั่วไป ยื่นคำร้องการเข้าเยี่ยมชมทำเนียบขาวผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ออกจากหน้าเว็บไซต์แล้ว เนื่องจากทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสับสนแก่บุคคลทั่วไป

ในระหว่างนี้ท่านสามารถเข้าชมทำเนียบขาวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทำเนียบขาว และในลักษณะเสมือนจริง ที่นี่

007

ด้านทิศเหนือของทำเนียบขาว

การประดับไฟต้นคริสต์มาสประจำชาติบริเวณหน้าทำเนียบขาวในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี