ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ย. 2566

| 1,254 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ที่ ๕๕/๒๕๖๖

เรื่อง รับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)

 

Project_Staff_Hiring