เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันปิยมหาราช

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ต.ค. 2566

| 132 view

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ พร้อมด้วยภริยาและ ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันปิยมหาราช จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคพื้นมิดแอตแลนติก เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชที่ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถือโอกาสนำรายได้จากการจัดงาน สมทบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์จากชนบทในประเทศไทย ผ่านโครงการจุฬาฯ ชนบท และเพื่อสมทบทุนโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้แก่เด็กนักเรียนและผู้สนใจของวัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

เอกอัครราชทูตธานีฯ แจ้งถึงงานสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่นครซานฟรานซิสโกในเดือนพฤจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อดึงการค้าการลงทุนเข้ามายังประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเสนอให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะชุมชนไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ รวมถึงงานวันชาติ งานเทศกาลไทยสวัสดีดีซี และที่สำคัญคือการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีฯ ในช่วงต้นปีหน้า

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ