ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องเก็บครุภัณฑ์พื่นที่กองบรรณสารและห้องสมุด ถนนแจ้งวัฒนะ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องเก็บครุภัณฑ์พื่นที่กองบรรณสารและห้องสมุด ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มี.ค. 2566

| 3,033 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องเก็บครุภัณฑ์พื่นที่กองบรรณสารและห้องสมุด ถนนแจ้งวัฒนะ