ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ จำนวน 1 อัตรา

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ จำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2566

| 53 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ 53/2566

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ จำนวน 1 อัตรา

โดยสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่ (202) 944-3600 ต่อ 818 (นางณัฐพร ซิมเมอร์แมน) หรือ 795 (นางสาวดุษฎี กล่ินโพธิ์)

ANN53-P1   ANN53-P2